IKC Het Festival

Het Festival is een openbare school. Dit betekent dat we openstaan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Openstaan voor ieder kind, betekent voor ons ook dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind. Het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk welkom heten.

Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om de eigenaardigheden en talenten te ontwikkelen. Te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Het Festival is een school waar geleerd wordt.

Wij gaan ervan uit dat kinderen zich niet vanzelf ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen uit om te leren en laat hen de leerstof ook oefenen. Goed onderwijs laat kinderen ook leren door te doen, praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesse te verleggen. Het Festival laat kinderen in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve instructies leren. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de instructie krijgt die past bij de wijze waarop hij of zij leert. ‘s Middags gaan de kinderen zelf op zoek naar informatie of praktisch aan de slag. We werken daarbij met thema’s en bieden ieder kind ook de kans om de eigen talenten te ontwikkelen.

Doorgaande lijnen op onderwijsgebied

Doorgaande ontwikkelingslijnen spelen een belangrijke rol in de kansen die ieder kind krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De peuterspeelzaal en de kinderopvang binnen ons integraal kindcentrum werken daarom met methodes die aansluiten op de methodes die binnen de basisschool gebruikt worden.
Wij werken daarnaast binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio aan doorgaande lijnen van basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook de samenwerking met de Van der Capellen Scholengemeenschap, het Gymnasium Celeanum en de Thorbecke Scholengemeenschap zorgt ervoor dat onze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs zonder veel moeite maken.

Samen opleiden en professionaliseren


Opleiden in de school hoort bij de maatschappelijke opdracht van OOZ en haar scholen. OOZ voelt zich verantwoordelijk voor het opleiden van voldoende startbekwame leerkrachten en onderwijsondersteuners. Leerkrachten en studenten kunnen door het Samen Opleiden profiteren van de wederzijdse competenties en ontwikkelingen.

Het Festival maakt deel uit van het samenwerkingsverband Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P). Wij investeren in het kunnen begeleiden van studenten. Wij realiseren praktijkplekken binnen onze school. Vanuit alle leerjaren (zowel voltijd en deeltijd) en verschillende opleidingen (Lerarenopleidingen en Onderwijsassistenten) worden studenten geplaatst. De vestigingen van OOZ, onder meer het Festival, hebben een erkenning als leerbedrijf volgens de uitgangspunten van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).