IKC Het Festival

Het Festival is een openbare school. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind, betekent voor ons ook dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind. Het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk welkom heten.

Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om de eigenaardigheden en talenten te ontwikkelen. Te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Het Festival is een school waar geleerd wordt.

Wij gaan ervan uit dat kinderen zich niet vanzelf ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen uit om te leren en laat hen de leerstof ook oefenen. Goed onderwijs laat kinderen ook leren door te doen, praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesse te verleggen. Het Festival laat kinderen in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve instructies leren. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de instructie krijgt die past bij de wijze waarop hij of zij leert. ‘s Middags gaan de kinderen zelf op zoek naar informatie of praktisch aan de slag. We werken daarbij met thema’s en bieden ieder kind ook de kans om de eigen talenten te ontwikkelen.

Doorgaande lijnen op onderwijsgebied

Doorgaande ontwikkelingslijnen spelen een belangrijke rol in de kansen die ieder kind krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De peuterspeelzaal en de kinderopvang binnen ons integraal kindcentrum werken daarom met methodes die aansluiten op de methodes die binnen de basisschool gebruikt worden.
Wij werken daarnaast binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio aan doorgaande lijnen van basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook de samenwerking met de Van der Capellen Scholengemeenschap, het Gymnasium Celeanum en de Thorbecke Scholengemeenschap zorgt ervoor dat onze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs zonder veel moeite maken.

Stageschool

Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. De school ziet het mede opleiden van aanstaande collega’s dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werkt Het Festival samen met de PABO’s en de ROC’s in Zwolle en leiden we samen de nieuwe leerkrachten, onderwijs- en klassenassistenten op. Door deze samenwerking worden aanstaande onderwijskrachten ingevoerd in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs als geheel. Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren. Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.