IKC Het Festival

Uw kind kan dagelijks van 7.00 uur tot 18.15 uur binnen het IKC worden opgevangen. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door Doomijn, één van de samenwerkingspartners binnen IKC Het Festival. De opvang sluit aan op de schooltijden. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de website www.doomijn.nl .