IKC Het Festival

Op IKC Het Festival worden elk schooljaar verschillende feestelijke, culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. De Stichting Beheer Oudergelden Het Festival is verantwoordelijk voor het innen, beheren en uitgeven van de vrijwillige ouderbijdragen.

Van de vrijwillige ouderbijdrage betaalt Het Festival extra activiteiten en materialen waarvoor het geld van de overheid niet toereikend is. Denkt u bijvoorbeeld aan het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, het afscheid van de kinderen van groep 8, de aankleding van de school bij de verschillende thema’s, evenals de kosten in het kader van de Kracht van Acht en de excursies vanuit de pijler Ervaren.

Het gaat hier om activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma. Wanneer ouders niet kunnen betalen, mogen leerlingen toch meedoen, geen enkele leerling mag van schoolactiviteiten worden buitengesloten. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige ouderbijdrage wel wil betalen om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Voor komend schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per leerling. Als u een minimuminkomen heeft, kunt u mogelijk gebruik maken van financiële hulp? Kijkt u hiervoor bij het Kindloket Zwolle (www.kindloketzwolle.nl). U dient hiervoor zelf contact op te nemen. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt voor meer informatie of specifieke vragen contact opnemen met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: stbohetfestival@gmail.com.

De leden van het bestuur zijn: Marieke Gielen (voorzitter)- Bülent Cam (penningmeester) – Mavis Blankendaal (lid) – Huib Belksma (lid) 

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting (zie schoolkalender) wordt verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid.

Documenten

 

 

 

 

Declaratieformulier