IKC Het Festival

Ervaren

Op donderdag 21 september zijn we op Het Festival gestart met het eerste thema; ‘Op Het Festival zijn ik en jij samen wij’.

Wie ben ik en hoe ziet mijn gezin eruit? Wat zijn normen en waarden? In dit thema zal ter sprake komen wie de kinderen zelf zijn en hoe je je verhoudt tot de samenleving. Op welke manier ga je met respect met elkaar om?

Dit jaar sluit het eerste thema sluit goed aan op het onderwerp van de Kinderboekenweek 2023; ‘Bij ons thuis’.

De Kinderboekenweek duurt van 4 t/m 15 oktober. Daarnaast staat in de eerste weken van het schooljaar Kracht 1 (ik ben mezelf) van de kracht van 8 centraal. Mooie input voor een rijk thema. Het thema wordt afgesloten met ouders op donderdag 9 oktober. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.