IKC Het Festival

Ouders spelen een belangrijke rol in onze school. Wij willen hen betrekken bij het onderwijs voor hun zoon of dochter, de kwaliteit van onze school en onze school in het algemeen. Ouders zijn voor ons dan ook een serieuze gesprekspartner. Wij vinden het bovendien heel erg belangrijk dat ook zij zich bij ons welkom en thuis voelen.

Ouderavonden

De groepsleerkrachten organiseren aan het begin van ieder schooljaar een informatie- avond voor ouders. Ouders kunnen daarbij kennismaken met de leerkracht en elkaar en krijgen informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. Wij organiseren daarnaast elk jaar een tweetal ouderavonden voor alle ouders van het Kindcentrum. In deze bijeenkomsten staat een thema centraal.

Rapportage en overleg

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: rapporten, die zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling weergeven. Deze rapporten zijn ook de basis voor de zogenaamde ontwikkelingsgesprekken. Hierbij zijn naast de leerkracht en ouders, ook de kinderen aanwezig.  Ouders kunnen daarnaast, wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek, altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directeur van de school. De leerkracht kan ook zelf het initiatief nemen om u uit te nodigen voor een gesprek.

Afsluiting thema’s

Na afloop van ieder thema organiseren wij een presentatie voor ouders. De kinderen laten dan zien wat ze de afgelopen periode, in het kader van dit specifieke thema, gedaan hebben. Ze kunnen dit doen door een tentoonstelling of voorstelling te maken, of door bijvoorbeeld een toelichting te geven bij materialen die zij verzameld of gemaakt hebben.

Actieve ouders

Ouders die zin hebben om actief mee te helpen op onze school, nodigen we van harte uit. Ze kunnen helpen bij het knutselen of het werken met de thema’s, koken met groepjes kinderen, een middag met ze timmeren of iets vertellen over hun werk. Actieve ouders die het leuk vinden om activiteiten te organiseren, kunnen lid worden van één van de vele ouderhulpgroepen van de school. Deze oudergroepen organiseren o.a. de gezamenlijke paasmaaltijd op onze school, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de laatste schooldag en de sportdag.

Ouderhulpkrant 2023-2024