IKC Het Festival

Ondanks alle informatie op deze website, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk persoon wilt doorspreken, kunt u voorleggen aan 5010. Dat is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch te bereiken op nummer 0800- 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl . Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord.

Informatie voor gescheiden ouders

Ouders hebben recht op bepaalde informatie over hun kind. Bijvoorbeeld over hoe het gaat op school, het rapport of informatie van ouderavonden. De school moet die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind.

Als beide ouders na echtscheiding met het gezag blijven belast, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. Beiden mogen dan dezelfde informatie verwachten. Als één ouder is belast met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die hun kind betreffen. Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, moet u zelf die informatie vragen bij de directeur van de school. De directeur mag weigeren die informatie te geven, als hij dat in het belang van het kind acht.