IKC Het Festival

Informatie voor gescheiden ouders

Ouders hebben recht op bepaalde informatie over hun kind. Bijvoorbeeld over hoe het gaat op school, het rapport of informatie van ouderavonden. De school moet die informatie geven.
Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind.
Als beide ouders na echtscheiding met het gezag blijven belast, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. Beiden mogen dan dezelfde informatie verwachten.
Als één ouder is belast met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder
de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die hun kind betreffen.
Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, moet u zelf die informatie vragen bij de directeur van de school. De directeur
mag weigeren die informatie te geven, als hij dat in het belang van het kind acht.
Als u vindt dat u recht heeft op informatie, maar de school weigert dit, kunt u een klacht indienen. Zie klachtenregeling op www.openbaaronderwijszwolle.nl .

Ouders hebben recht op bepaalde informatie over hun kind. Bijvoorbeeld over hoe het gaat op school, het rapport of informatie van ouderavonden. De school moet die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind.

Als beide ouders na echtscheiding met het gezag blijven belast, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. Beiden mogen dan dezelfde informatie verwachten. Als één ouder is belast met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die hun kind betreffen. Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, moet u zelf die informatie vragen bij de directeur van de school. De directeur mag weigeren die informatie te geven, als hij dat in het belang van het kind acht. Als u vindt dat u recht heeft op informatie, maar de school weigert dit, kunt u een klacht indienen. Zie klachtenregeling op www.openbaaronderwijszwolle.nl .