IKC Het Festival

welbevinden

Welbevinden

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich gekoesterd en gewaardeerd voelen. Liefdevolle aandacht is daarom de basis waarop wij binnen onze school werken. Ieder kind wordt gezien en naar ieder kind wordt geluisterd. Al onze kinderen mogen zijn wie zij zijn. En iedereen krijgt de kans de eigenheid en eigen aardigheden te ontwikkelen.

Ieder kind wil gezien worden

Ieder mens wil gezien worden en een kind des te meer. Zien begint binnen onze school letterlijk met het iedere dag opnieuw welkom heten van ieder kind op het moment dat dit de klas of de ruimte van de opvang binnenstapt. Zien betekent ook dat al onze medewerkers ieder kind regelmatig een compliment geven. Over positief gedrag, maar ook over een nieuwe trui of een ander kapsel. Alle medewerkers zien het bovendien wanneer een kind niet goed in zijn vel zit en besteden daar aandacht aan.

Zien betekent ook dat alle medewerkers zien wie dit ene kind is en wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. In relatie hiermee betekent zien niet in de laatste plaats dat onze medewerkers het opmerken dat een kind vooruitgaat, ergens in groeit. Wanneer zij hier tegen het kind iets over zeggen, groeit dit nog meer en ontwikkelt het bovendien zelfvertrouwen.

Ieder kind mag zijn wie het is

Ieder kind mag zijn wie het is en krijgt de kans zijn of haar eigenheid en eigen aardigheden te ontwikkelen. Ieder kind heeft binnen het integraal Kindcentrum het gevoel dat er naar hem of haar geluisterd wordt en dat hij serieus wordt genomen. Respect betekent wat ons betreft ook dat kinderen niet alleen leren waar ze goed in zijn, maar ook waar ze minder goed in zijn. Onze medewerkers laten de kinderen ook zien waar ze zelf minder goed in zijn.

Kinderen leren daardoor dat je niet overal goed in kunt zijn, dat ook de zwakkere kanten gerespecteerd mogen worden en dat ieder mens fouten mag maken. Wij leren onze kinderen daarbij dat ze na iedere fout opnieuw kunnen beginnen, ook wanneer de fout betekende dat iemand anders hiervan de nadelen ondervond. Wij vinden ook dit een belangrijk uitgangspunt voor het leven. Binnen ons Kindcentrum en in de samenleving daarbuiten.

Veiligheid

Kinderen moeten zich veilig voelen om te kunnen leren. Veiligheid begint bij het weten dat de ander ziet wie je bent en je accepteert zoals je bent. Veiligheid is ook weten binnen welke grenzen je kunt handelen. Wij geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om de eigen wensen en behoeften te volgen en zelf beslissingen te nemen, maar reiken ze daarbij meteen grenzen aan.

Kinderen leren zelfstandig op zoek te gaan naar oplossingen en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de verwezenlijking van de eigen wensen. Doordat wij ook hierbij duidelijke grenzen stellen, leren ze ook dat niet alles in vrijheid mogelijk is.

Verantwoordelijkheid

Wij leren onze kinderen dat hun gedrag effect heeft op het gedrag van andere kinderen en dat de keuzes die zij maken gevolgen kunnen hebben voor hun medemensen, de samenleving of het milieu. Vrijheid in gebondenheid is ook hier een belangrijk uitgangspunt. Kinderen leren daardoor om nu en later rekening met elkaar te houden, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Wij vinden het bovendien belangrijk dat kinderen niet alleen zichzelf, maar ook anderen accepteren zoals zij zijn en voelen dat iedereen erbij hoort en mee mag doen. Nu in de klas, later in de samenleving.

Ieder kind moet kunnen leren welke rol het zelf in dit kader kan spelen. En al onze kinderen moeten bereid zijn actief bij te dragen aan een samenleving waarin ieder mens zich welkom voelt.

De kracht van 8Kracht van 8- molen

Het klimaat dat wij binnen het integraal Kindcentrum willen realiseren, vergt dat alle medewerkers open staan voor ieder kind. Zij moeten van kinderen houden, hen de kans geven om eigen keuzes te maken en te laten zien wat ze kunnen. Wij werken daarnaast met De kracht van 8, een methode die naadloos past bij de waarden die wij belangrijk vinden.

De kracht van 8 leert kinderen:

  1. Dat ze zichzelf mogen zijn, dat ze de moeite waard zijn en van zichzelf mogen houden.
  2. Eerlijk te zijn. Ten opzichte van zichzelf, de eigen emoties en gevoelens.
  3. Rekening houden met elkaar.
  4. Samenwerken en elkaar helpen.
  5. Luisteren naar elkaar: naar de eigen wensen en behoeften én die van de ander. Als basis voor een samenleving waarin ieder mens de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen.
  6. Zeggen wat ze graag willen: de eigen wensen en behoeften duidelijk maken.
  7. Een conflict oplossen door het uit te praten, te vergeven en opnieuw te beginnen.
  8. Dat iedereen erbij hoort, dat ieder in de groep zijn of haar eigen evenwicht kan vinden en gelukkig kan zijn. Dat een gelukkige groep een krachtige groep is en een sterke samenleving.

Wij werken gericht en volgens de methode van De kracht van 8 aan de bovenstaande doelen. De kinderen ervaren de uitwerking hiervan in de dagelijkse schoolpraktijk.

Wij vertalen de uitgangspunten van De kracht van 8 bovendien in de thema’s waarmee wij binnen het IKC werken. De kinderen kunnen in dit kader bijvoorbeeld onderzoeken hoe de Romeinen met elkaar omgingen, op welke wijze dieren rekening houden met elkaar of de eigen wensen kenbaar maken.

Wij werken daarnaast op praktische wijze aan De kracht van 8 door iedere ruimte binnen de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de school uit te rusten met een ‘Kist vol zelfvertrouwen’. Hierin zitten verschillende materialen waarmee kinderen aan de slag kunnen gaan. Zij ontwikkelen hierdoor zelfvertrouwen en leren uiteindelijk de veiligheid niet buiten zichzelf te vinden, maar in zichzelf.

Om het jaar wordt in de groepen 1/2 tijdens de projectweek “Giraffentaal” aandacht besteed aan Verbindende Communicatie; een belangrijk uitgangspunt van de Kracht van 8.

Lees meer over de kracht van 8.