IKC Het Festival

Het klimaat dat wij binnen het integraal kindcentrum willen realiseren, vergt dat alle medewerkers open staan voor ieder kind. Zij moeten van kinderen houden, hen de kans geven om eigen keuzes te maken en te laten zien wat ze kunnen. Wij werken daarnaast met De kracht van 8, een methode die naadloos past bij de waarden die wij belangrijk vinden.

Alles start vanuit jezelf. Iedereen is uniek! Wie ben jij? Hoe laat je jezelf zien aan anderen? In al je contacten neem je jezelf mee, en je kunt pas goed met een ander omgaan, als je ook met jezelf kan omgaan. Welke talenten heb je? Kun je jezelf accepteren en waarderen, met al je kwaliteiten en wat je nog wilt leren? Dit gevoel van eigenwaarde en liefde voor jezelf begint, als je als kind diep van binnen weet, dat er van je gehouden wordt en dat je van jezelf mag houden precies zoals je bent. Kinderen hebben van nature de drang om het beste in zichzelf tot uiting te brengen, om te worden wie ze in diepste wezen zijn, en ze hebben ons nodig om hen daarbij te helpen. Het leukste dat je kunt worden is jezelf.

Dit tweede thema heeft niet alleen met jezelf te maken, maar ook met het contact dat je met een ander hebt. Eerlijkheid is daarbij een belangrijke waarde. Wat is waar voor jou? Iedereen heeft een geweten, een soort binnenstem, die je waarschuwt als je iets doet of zegt, wat niet strookt met je eigen gevoel voor waarden of dat van de groep waarin je leeft. Bij dit thema hebben we het ook over emoties en gevoelens. Het eerlijk uiten van gevoelens leidt tot een kwetsbare opstelling. Kwetsbaarheid roept heel snel eerlijkheid op! Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, wat kan leiden tot een oplossing van conflicten. Het is nog niet zo gemakkelijk eerlijk te zijn met jezelf, het is veel gemakkelijker eerlijk te zijn met andere mensen.

Dit thema gaat over respect en ook over vriendschap. In het woordenboek staat voor respect: eerbied, ontzag, bewondering. Respecteren is eerbiedigen, naar iemands wens handelen. Je kunt pas respect hebben voor een ander, als je respect hebt voor jezelf! Zelfrespect komt bij thema 1 en 2 aan de orde. Vervolgens kijken we met respect naar de ander en willen we accepteren dat een ander anders is en dat dat goed is, zonder oordeel. Acceptatie is een levenslange dans; hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt!
Samen ontdekken hoe de 8 krachten van De Kracht van 8 doorwerken in speel- en leersituaties is hierbij de uitdaging. Iedereen is even waardevol in een samenwerkingssituatie; je kunt van elkaar leren en je kunt elkaar helpen. Plezier, overleg, creativiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn een uitvloeisel hiervan. Samen sta je sterk.
Naar elkaar luisteren is het begin van begrijpen. Deze uitspraak brengt ons bij het wezenlijke doel van communicatie; elkaar écht verstaan. Het vermogen om te horen is hiervoor niet genoeg; echt luisteren is ontvangen! Effectief luisteren brengt de behoeften en wensen van jezelf en de ander aan het licht. Er is gebleken dat als je luisteren traint, je er beter in wordt, en zo voor een betere communicatie kunt zorgen. Een mens heeft twee oren en één mond; om twee keer meer te luisteren dan te praten!
Het is niet vanzelfsprekend dat de ander jouw wensen weet en begrijpt; vertel hem dus wat je wensen zijn, met respect; dan kan dat leiden tot begrip en een welwillende houding. Wanneer je spreekt vanuit positiviteit, dus zegt wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt, is het voor de ander gemakkelijker om rekening met je te houden en aan jouw behoeften tegemoet te komen. Als je veel woorden nodig hebt om te zeggen wat je in gedachten hebt, denk dan wat langer na.
Als er een conflict is zijn de voorgaande thema’s te gebruiken om tot de kern van het conflict te komen; de laatste stap is dan elkaar vergeven en opnieuw beginnen. Elkaar vergeven is nog niet zo gemakkelijk, maar het geeft wel een gevoel van ruimte en vrijheid om verder te kunnen leven. We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, als we maar bereid zijn om te vergeven. Het wonder van vergeven is; van angst naar liefde gaan.
Elk mens is altijd deel van een groep; gezin, familie, vrienden, klas, club, volk, wereld, heelal……. Binnen die groep willen we ons evenwicht vinden en gelukkig worden. Dat gaat echter niet vanzelf. Het vereist van ons een eigen activiteit in de voorgaande thema’s. De uitkomsten van die activiteit vormen De Kracht van 8!

Alle kleuren samen worden wit; de kleur van eenheid!

Bron: http://dekrachtvan8.nl/