IKC Het Festival

Centrale Eindtoets
De afgelopen vier jaren heeft Het Festival op de Centrale Eindtoets de
volgende gemiddelde schoolscores behaald: In 2018 werd 536,3 gescoord.
In 2019 was de gemiddelde score 535,4. In 2020 ging de Centrale Eindtoets niet door in verband met de Coronacrisis. In 2021 werd een gemiddelde score gehaald van 538,3.
Aan het eind van het schooljaar 2020 -2021 verlieten 69 kinderen uit groep 8 onze school. In onderstaand schema
kunt u zien voor welke scholen de kinderen gekozen hebben.

Uitstroom  2021

Uitstroom Aantal leerlingen
VWO 17
Havo- VWO 25
Mavo- Havo 12
Mavo 4
Mavo VMBO-kader

VMBO- kader

4

7

Open Dagen voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari hun open dagen. Wij geven u een brochure waarin de data en tijdstippen vermeld staan. Ook verschijnen er in de regionale kranten advertenties over de open dagen. Als bekend is naar welke school een leerling gaat, vullen wij een overdrachtsformulier in. Wij bespreken bovendien alle leerlingen met de mentor van de nieuwe school. Omdat wij graag willen weten of ons advies juist was, hebben wij ieder jaar contact met de mentoren van de verschillende scholen. Wij bespreken dan onze oud- leerlingen en hun prestaties in het voortgezet onderwijs.