IKC Het Festival

De afgelopen vier jaren heeft Het Festival op de  Eindtoets CITO de volgende gemiddelde schoolscores behaald. In 2015 behaalden de 12 leerlingen van groep 8 een score van 536,2. In 2016 namen 18 leerlingen deel, die gemiddeld 537.6 scoorden. In 2017 behaalden 24 leerlingen een gemiddelde score van 538,0.

Aan het eind van het schooljaar 2016 – 2017 verlieten 25 kinderen uit groep 8 onze school. Vier leerlingen gingen naar het Gymnasium Celeanum, tien leerlingen kozen voor de van der Capellen Scholengemeenschap en zeven leerlingen voor de Thorbecke Scholengemeenschap.  Het Festival is een openbare basisschool. Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk om goede contacten te onderhouden met scholen voor voortgezet onderwijs binnen Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Vier leerlingen hebben gekozen voor een school voor voortgezet onderwijs buiten Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

Uitstroom 2016 – 2017

Uitstroom Aantal leerlingen
VWO 6
Havo- VWO 2
Havo 9
Mavo- Havo 2
VMBO-kader 6

Open Dagen voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari hun open dagen. Wij geven u een brochure waarin de data en tijdstippen vermeld staan. Ook verschijnen er in de regionale kranten advertenties over de open dagen. Als bekend is naar welke school een leerling gaat, vullen wij een overdrachtsformulier in. Wij bespreken bovendien alle leerlingen met de mentor van de nieuwe school. Omdat wij graag willen weten of ons advies juist was, hebben wij ieder jaar contact met de mentoren van de verschillende scholen. Wij bespreken dan onze oud- leerlingen en hun prestaties in het voortgezet onderwijs.