IKC Het Festival

De leerplichtwet staat geen verlof toe voor extra vakantiedagen. De volgende omstandigheden kunnen wel een reden zijn voor verzuim:

  • ziekte/ familieomstandigheden
  • bezoek aan tandarts of dokter
  • afwijkende vakantie

In genoemde drie gevallen, moet u bijzonder verlof aanvragen. U kunt hiervoor, ruim van te voren, een aanvraagformulier ophalen bij de directeur van de school of bij de administratie. Meer informatie over uw rechten en plichten is op school te verkrijgen.

Formulier aanvraag extra verlof