IKC Het Festival

De leerplichtwet staat geen verlof toe voor extra vakantiedagen. De volgende omstandigheden kunnen wel een reden zijn voor verzuim:

  • ziekte/ familieomstandigheden
  • bezoek aan tandarts of dokter
  • afwijkende vakantie

In genoemde drie gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen. U kunt hiervoor, ruim van te voren, een aanvraagformulier ophalen bij de directie van de school of bij de administratie.

Formulier aanvraag extra verlof