IKC Het Festival

Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u dringend om dit voor 8.30 uur via een Parro- bericht aan de leerkracht te melden. Doet u dit niet, dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wanneer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek, waarin wij met u praten over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen.

Verzuimt uw kind drie dagen zonder geldige reden, dan melden wij dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Wij doen dit ook wanneer wij ons zorgen maken over het verzuim van uw zoon of dochter.