IKC Het Festival

Naar een andere school

Voor elk van onze leerlingen breekt vroeg of laat de laatste schooldag op Het Festival aan. De oorzaak kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Onderwijskundig rapport

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt van onze leerling, geven wij deze altijd zijn of haar onderwijskundig rapport. In dit rapport geven wij gedurende de hele schooltijd van de leerling de vorderingen weer.

Naar het voortgezet onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs terechtkomen. Die juiste plek is niet alleen afhankelijk van de leerprestaties van een leerling. Ook werkhouding, concentratievermogen, interesse en talenten zijn belangrijk.

Al deze zaken komen dan ook aan de orde tijdens het gesprek dat de betrokken leerkracht in de loop van het schooljaar met ouders van leerlingen en leerlingen in groep 8 voert. De voortgang op het gebied van taal en rekenen worden dan ook besproken. Vanwege het grote belang van een juiste schoolkeuze nemen we daarom ruim de tijd voor dit gesprek. De leerlingen van groep 8 maken bij ons ook de Doorstroomtoets. Deze toets wordt in februari afgenomen.