IKC Het Festival

Wanneer naar school?

De leerlingen die in groep 1 beginnen, worden officieel een dag na hun vierde verjaardag toegelaten.  De leerkracht nodigt de ouders en de nieuwe leerling uit voor een kennismakingsochtend. Heeft uw kind binnen Het Festival op de peuterspeelzaal of de kinderopvang gezeten, dan is de kans aanwezig dat het de kinderen waarbij het in de groep komt al kent. De overstap naar de basisschool is bovendien minder groot doordat wij overal binnen het integraal kindcentrum op dezelfde manier met de kinderen omgaan en met dezelfde thema’s werken. Uw zoon of dochter zal zich ook hierdoor heel snel thuis voelen in groep 1.