IKC Het Festival

Kinderraad

De medezeggenschap van de leerlingen is vorm gegeven door middel van de Kinderraad. De leden leren omgaan met democratie, zelfstandig denken en opkomen voor hun rechten en belangen. Ze doen ervaring op met vergaderen en leren dat ze, door mee te doen, iets kunnen veranderen in hun directe omgeving. Het is belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat en te luisteren naar wat er speelt. De school draait tenslotte om kinderen.

De huidige Kinderraad is geïnstalleerd in maart 2019. Hieraan gingen verkiezingen in de groepen 5 tot en met 8 aan vooraf. De kinderen hebben in hun klas campagne gevoerd en zijn op democratische wijze door hun klasgenoten gekozen.