IKC Het Festival

Voor de meivakantie hebt u kunnen lezen dat we donderdag 15 mei samen met de Schatkamer en de Krullevaar een sponsorloop lopen op het terrein voor de Schatkamer. De opbrengst zal gaan naar de SamenLoop voor Hoop van het KWF. Uw kind heeft een sponsorlijst meegekregen en kan daar tot en met 14 mei mee langs de deuren gaan, om zoveel mogelijk sponsors te vinden.

In de week van 19 t/m 22 mei kan uw kind het gesponsorde geld innen. Vrijdag 23 mei moet het geld ingeleverd worden bij de leerkracht. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit evenement. De kinderen worden graag door u aangemoedigd. Om 12:30 starten we gezamenlijk met een dans, begeleid door Jamile van Reflex (www.reflex-jam.nl) Om 13:00 uur zal onze sectordirecteur Linda Morssinkhof het startschot geven. Groep 4 loopt van van 13:15 tot 13:45 uur en de groepen 5 t/m 8 lopen in estafette vorm van 13:00 tot 14:00 uur.