IKC Het Festival
Ridders en jonkvrouwen

De kleutergroepen bezoeken deze week, in het kader van het thema de Middeleeuwen, kasteel Het Neijenhuis in Heino. Ze worden daar ontvangen door de Freule.
Zij vertelt alles over het kasteel en de tijd waarin de mensen toen leefden. De kleuters waren voor even echte ridders en jonkvrouwen!