IKC Het Festival

Het schooljaar schiet alweer flink op. Nog 8 weken en dan is het alweer zomervakantie! Wat een fijn vooruitzicht, maar graag blikt de Stichting nog even met u terug op de afgelopen periode. Dankzij de door u betaalde ouderbijdrage hebben onze kinderen weer heel wat uurtjes in de keuken door mogen brengen en kunnen o.a. de lessen talentontwikkeling volledig ontplooid worden.

Menig kind heeft een prachtig kunstwerk gemaakt, met behulp van een lijmpistool of een kroontjespen, en mee naar huis kunnen nemen! Daarnaast heeft de decoratie-werkgroep de school weer prachtig in de thema-stijlen kunnen versieren door uw financiële bijdrage. En tot slot zijn de aankleding van het paasontbijt en de daarbij behorende lekkernijen door u mogelijk gemaakt.