IKC Het Festival

Naschools sporten

SportService Zwolle biedt elke dinsdag en donderdag naschools sporten aan voor kinderen uit groep 1-2 en groep 3-4.

De kinderen uit groep 1-2 krijgen ‘Kaboutersport’.

Tijdens Kaboutersport maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en een eerste kennismaking met verschillende sporten! De sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Tijdens de lessen ontdekken kinderen hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te verleggen.

Bewegingshuis:

Dinsdag 13 januari tot 17 februari 2015

van 15.30 – 16.15 uur

 

Sportlaan:

Donderdag 15 januari tot 19 februari 2015

Van 15.00 – 15.45 uur

 

De kinderen uit groep 3-4 krijgen ‘Beweeg je Suf!’

Tijdens Beweeg je Suf! maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport. De sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Door het brede aanbod krijgen kinderen de mogelijkheid om te ontdekken wat het beste bij hun past!

Dit blok zijn we bijvoorbeeld bezig met: Ballskills

Bewegingshuis:

Dinsdag 13 januari tot 17 februari 2015

van 16.30 – 17.15 uur

JSFLogoZWOLLESportlaan:

Donderdag 15 januari tot 19 februari 2015

Van 16.00 – 16.45 uur

Kaboutersport en Beweeg je Suf! staat onder leiding van een professionele kracht die gewend is met (jonge) kinderen te sporten.

Wil je graag meedoen met het naschoolse sporten geef je dan op via www.stadsdkids.nl (zoek op Stadshagen en Sporten)

 

Jeugdsportfonds Zwolle

Ieder kind moet kunnen sporten. Dit is het motto van het Jeugdsportfonds. Maar sporten kost geld. Voor veel ouders is dit geen probleem, maar voor veel anderen een enorme drempel.

Als het over sporten gaat, biedt het Jeugdsportfonds een extra kans. Het Jeugdsportfonds Zwolle biedt namelijk kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse sportvereniging.

Voor wie?

Het Jeugdsportfonds Zwolle is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar die in Zwolle wonen.

Een aanvraag op onze website kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht of interne begeleider, de (school)arts of de (jeugd)hulpverlener. De intermediair is dus professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere en heeft inzicht in de gezinssituatie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op http://zwolle.jeugdsportfonds.nl/ of neem contact op met Thijs Keuper, tel. 06-52129413 of consulent.zwolle@jeugdsportfonds.nl.

Zwemvangnet

Kunnen zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van kinderen, maar ook om te kunnen deelnemen aan allerhande sportieve activiteiten in en om het water in de gemeente Zwolle. Het Zwem-ABC is een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water. Wat doet het zwemvangnet? Het gesubsidieerde schoolzwemmen bestaat niet meer. De gemeente blijft het belangrijk vinden dat kinderen over een zwemdiploma beschikken en heeft daarom het zwemvangnet ingesteld. De vangnetregeling heeft als doel deelname aan zwemlessen en het daarmee behalen van tenminste de zwemdiploma’s A en B mogelijk te maken voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud uit gezinnen met een inkomen lager dan 110 procent van de bijstandsnorm. Hiertoe worden deze kinderen de mogelijkheid geboden om zwemlessen te volgen. Wie komen er in aanmerking voor het zwemvangnet? Om aanspraak te maken op deze vangnetregeling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een begunstigde van minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.
  • De begunstigde is inwoner van de gemeente Zwolle.
  • Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) van de begunstigde bedraagt maximaal 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • De begunstigde beschikt niet over een zwemdiploma A en/of B of een vergelijkbaar diploma.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op http://sportservicezwolle.nl/page.php?id=58 of neem contact op met Loes Boetes via 038-4236686 of zwemvangnet@sportservicezwolle.nl