IKC Het Festival
Grote Peuterdag op vrijdag 7 april

Kindcentrum Het Festival

Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers binnen Integraal Kindcentrum (IKC) Het Festival. Het Festival wil kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen.

Door middel van een continurooster, verlengde schooldagactiviteiten en een uitgebreide voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang is het een school waar deze drie pijlers de hele dag door aan de orde komen. Dit alles in een prachtig, nieuw gebouw.

Op vrijdagochtend 9 april, tussen 9.00 uur en 11.30 uur zijn peuters en ouders van harte welkom om een kijkje te nemen in ons kindcentrum. Vergeet u niet uw peuter mee te nemen?