IKC Het Festival

Jaarverslag Kinderraad schooljaar 2019-2020

Dit jaar hebben we veel dingen geregeld.

We zijn langs de klassen geweest om te vragen om nieuwe ideeën. We hebben veel ideeën gekregen, maar we konden niet alles doen.

Toch is er veel wel gelukt.

Zoals een e-mail naar de burgemeester gestuurd om de graffiti op de prullenbakken weg te halen. We hebben duikelrekken op het plein geregeld en ook speelgoed voor het Klein Festival.

Juf Judith heeft ons ook gevraagd wat wij van de nieuwe taalmethode vonden. Wij hebben de reacties van alle kinderen bekeken en voor juf Judith samengevat.

We hebben ook de juf die gaat over het opruimen in de natuur gesproken, ze is met de klassen in de natuur geweest om op te ruimen.

We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk te doen en dat is grotendeels gelukt. We hopen dat de omgeving van de school schoner wordt.

Wij hebben niet stilgezeten en zijn nu al benieuwd naar de plannen voor volgend jaar.

Kinderraad