IKC Het Festival

Intraverte verzorgt begeleiding en training voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. De werkwijze van Intraverte helpt kinderen bij het oplossen van problemen door te kijken naar de kwaliteiten van het kind. De natuurlijke ontwikkeling van het kind krijgt hierdoor de ruimte. De omgeving die het kind nodig heeft om te ontwikkelen, speelt hierbij een belangrijke rol. Intraverte werkt vanuit een driehoeksvisie, omdat overleg en uitwisseling van informatie met ouders en leerkrachten belangrijk is voor het optimaliseren van het traject.

Intraverte is iedere maandag op school aanwezig.

lees meer…