IKC Het Festival

Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest. De doktersassistente van de GGD ziet uw kind in de basisschoolperiode twee keer: in groep 2 en in groep 7. Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige spreekuur op Het Festival.

Het spreekuur

Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de school. U kunt hier terecht met vragen over:

  • Opvoeding
  • Voeding
  • Overgewicht
  • Gedrag
  • Pesten
  • Zindelijkheid
  • Puberteit
  • Slapen
  • Ogen/oren

De data van de spreekuren staan vermeld op de schoolkalender. Het spreekuur begint met een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het spreekuur op afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers nadat zij een afspraak hebben gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het contact met de doktersassistente in groep 2 of groep 7. Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de jeugdverpleegkundige van uw school. Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur, nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

JGZ GGD IJsselland

Martine Koopman jeugdverpleegkundige/CJG- medewerker
m.koopman@ggdijsselland.nl werkdagen: maandag – dinsdag – donderdag
www.ggdijsselland.nl
Algemeen nummer JGZ: 038-4281506

 

De spreekuren van Schoolmaatschappelijk werk (SMW) en van de Jeugdverpleegkundige (JVK) zijn op elkaar afgestemd. De data van deze inloopspreekuren – telkens vanaf 8.30 uur- vindt u op de schoolkalender.