IKC Het Festival

We willen natuurlijk allemaal graag dat het goed gaat met uw kind, maar soms bevindt uw kind zich in een lastige situatie. Bijvoorbeeld als uw kind het even niet zo naar zijn of haar zin heeft op school, gepest wordt of zelf pest. Misschien heeft u zelf vragen over de opvoeding of bevindt u zich in een lastige situatie zoals een echtscheiding of financiële problemen, waarbij u zich afvraagt hoe u uw kind hierin het beste kan begeleiden. Dan kan het fijn zijn hier wat ondersteuning in te krijgen van het schoolmaatschappelijk werk. Een aanmelding voor het schoolmaatschappelijk werk loopt altijd via de Intern Begeleider van de school. U kunt het zelf aangeven als u hulp wil van het schoolmaatschappelijk werk of de school kan dit voorstellen.
De spreekuren van Schoolmaatschappelijk werk (SMW) en van de Jeugdverpleegkundige (JVK) zijn op elkaar afgestemd. De data van deze inloopspreekuren – telkens vanaf 8.30 uur- vindt u op de schoolkalender.