IKC Het Festival

Wanneer uw kind bij MOOR kids kinderfysiotherapie is aangemeld, kunt u het volgende verwachten:

  • Het kind staat centraal
  • De hulpvraag staat centraal
  • Gedegen onderzoek naar de motoriek en analyse van het eventuele motorisch probleem (zowel groot- als kleinmotorisch). Hierbij wordt naar de kwantiteit (wat kan het kind?) en naar de kwaliteit (hoe doet het kind het?) gekeken en worden gestandaardiseerde motorische testen gebruikt.
  • Behandelplan met SMART opgestelde doelstellingen voor een overzichtelijke periode.
  • Optimale samenwerking met alle mensen om het kind heen (ouders, huisarts, cb-arts, GGD, leerkracht, logopedist, specialist etc.)

Moor fysiotherapie houdt elke eerste dinsdag van de maand spreekuur vanaf 14.30 uur.