IKC Het Festival

Start kinderboekenweek….

Door Dick Bremmer / 4 oktober 2017

Vandaag de start van de Kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng’. Kinderen nemen hun thuis gemaakte enge knutsels mee...

Schaapskudde bij Het Festival

Door Dick Bremmer / 14 september 2017

De 310 schapen van herder Tjitze Terpstra onderhielden twee weken lang het groen rond de gymzaal naast Het Festival. De...

Wie weet waar Willem Wever woont?

Door Dick Bremmer / 14 september 2017

Op donderdag 14 september zijn we gestart met ons natuurthema onder de werktitel: ‘Wie weet waar Willem Wever woont?’...

Workshop gitaarspelen

Door Dick Bremmer / 18 mei 2017

In de week van 15 mei wordt er voor alle groepen een ‘week van de gitaar’ georganiseerd. Juf Cindy...

Kinderen groep 7 halen verkeersdiploma

Door Dick Bremmer / 18 mei 2017

Alle kinderen van groep 7 hebben hun verkeersdiploma gehaald. Na een theoretisch- en praktisch examen mochten ze op dinsdag...

Start thema “Hoe was het in de tijd van……….”

Door Dick Bremmer / 18 mei 2017

Op donderdag 18 mei hebben we het nieuwe en laatste thema van dit schooljaar geopend. Tot aan de zomervakantie gaan...

Grote Peuterdag op vrijdag 7 april

Door Dick Bremmer / 16 maart 2017

Kindcentrum Het Festival Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers binnen Integraal Kindcentrum (IKC) Het Festival. Het Festival wil...

Dansen, klappen, zingen, dansen met ‘de zingende zaag’

Door Dick Bremmer / 27 februari 2017

Maandag 13 en dinsdag 14 februari was er een voorstelling voor alle kleutergroepen van “de zingende zaag.” Dansen, klappen, zingen...

Thema: ‘WIJ ZIJN GEZOND …..EN GOED GESTEMD’

Door Dick Bremmer / 27 februari 2017

In februari zijn we met onze bovenbouwgroepen naar het gemeentehuis geweest, waar de kinderen in de raadszaal met elkaar...