IKC Het Festival
Schoolplan 2019-2023

In het nieuwe IKC Het Festival- Schoolplan 2019-2023 presenteert Het Festival haar ambities voor de komende drie schooljaren.

Het Schoolplan is vastgesteld in team en in de Medezeggenschapsraad van de school.