IKC Het Festival
De nieuwe aanbouw

Nog geen jaar in het nieuwe gebouw en we mogen al gaan uitbreiden. We hopen in het najaar of in ieder geval in januari ’15 te mogen starten met de aanbouw van maar liefst zes lokalen, een speellokaal, een magazijn en een spreekkamer.

Het aantal leerlingen kan dan doorgroeien tot ongeveer 550 basisschool leerlingen en hebben we de beschikking over maar liefst 20 lokalen. Over enkele jaren zullen méér dan 700 kinderen ons IKC bezoeken (inclusief kinderopvang), waarmee we één van de grootste Kindcentra van Zwolle en omstreken worden.

Huisregels

Voor al onze kinderen én hun ouders gelden natuurlijk ook afspraken. Afspraken waar we elkaar kunnen aanspreken. Ieder jaar krijgen we veel nieuwe ouders binnen ons IKC, daarom onze afspraken nog eens onder de aandacht:

 • De kinderen plaatsen de fietsen zoveel mogelijk bij de Festivalstalling, langs het fietspad.
 • De kinderen lopen via vaste looproutes naar hun lokaal. Hierbij gaat het vooral om het nemen van de juiste trap.
 • Kinderwagens blijven op de begane grond.
 • De kinderen worden op tijd naar school gebracht.

De lift

Onze school heeft de luxe van een lift. Deze lift is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. De lift mag alleen gebruikt worden na toestemming van de directie.

Pleinregels

 • De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 worden aan het eind van de schooldag door de
 • Leerkrachten naar buiten gebracht.
 • De kinderen van de groepen 1,2 en 3 gaan met de leerkracht op een vaste plek staan.
 • We willen de ouders vragen om zich ter hoogte van het amfitheater op te stellen. De week van 18 t/m 22 augustus geven we deze zone aan met een lint.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid willen we u vragen om:

 • De fietsen buiten het hek te laten.
 • Honden buiten het hek te laten.
 • Niet te roken op het schoolplein en bij het toegangshek van de school.