IKC Het Festival

Met de invoering van de lumpsum- financiering in het Primair Onderwijs is een apart beheer van de zogenoemde oudergelden verplicht.
De Stichting Beheer Oudergelden het Festival stelt zich ten doel het beheer en de besteding van: de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en hetgeen de Stichting op enigerleiandere wijze verkrijgt.

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting (zie schoolkalender) wordt verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid.

Jaarverslag 2016-2017

Notulen jaarvergadering stichting beheer oudergelden IKC het Festival 19-9-2016

Begroting per kind 2017-2018

Financieel Overzicht vanaf 2016-2017

Declaratieformulier