IKC Het Festival
Schoolplan 2015-2018

In het nieuwe Schoolplan 2015-2018 presenteert Het Festival haar ambities voor de komende drie schooljaren.

Het Schoolplan is vastgesteld in team en in de Medezeggenschapsraad van de school.

Schoolplan-voorkant