IKC Het Festival
Schoolgids 2017-2018

De nieuwe Schoolgids 2017- 2018 is uit.

De Schoolgids is vastgesteld in team en in de Medezeggenschapsraad van de school.