IKC Het Festival
Grote Peuterdag op vrijdag 6 april…u komt toch ook?

Maak Kennis met Kindcentrum Het Festival

Op vrijdagochtend 6 april, tussen 9.00 uur en 11.30 uur zijn peuters en ouders van harte welkom op KC Het Festival. Tijdens deze ochtend kunt u kennis maken met ons onderwijskundig concept en kunnen peuters aan tal van activiteiten deelnemen. U komt toch ook met uw peuter?

Kindcentrum Het Festival – een feest om te leren!

Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers binnen Interaal Kindcentrum (IKC) Het Festival. Het Festival wil kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Daarom organiseert Het Festival een uitgebreid aanbod op het gebied van Sport, Kunst en Cultuur, Techniek en Natuur en Milieu. Door middel van een continurooster, verlengde schooldagactiviteiten en een uitgebreide voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang is het een school waar de drie pijlers, Welbevinden, Leren en Ervaren, de hele dag door aan de orde komen. Dit alles in een prachtig, nieuw gebouw. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt deze vrijdagochtend, in samenwerking met Doomijn, de Speelochtend georganiseerd. Peuters en ouders zijn van harte welkom om tijdens de Grote Peuter Dag de sfeer op het Festival te komen proeven.

 

Meer informatie: IKC Het Festival, www.hetfestivalzwolle.nl

Dick Bremmer, telefoon: 038- 4203287, E-mail: d.bremmer@ooz.nl