IKC Het Festival

Berichten in de categorie ''

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/schoolmaatschappelijk-werk-smw/‎

We willen natuurlijk allemaal graag dat het goed gaat met uw kind, maar soms bevindt uw kind zich in een lastige situatie. Bijvoorbeeld als uw kind het even niet zo naar zijn of haar zin heeft op school, gepest wordt of zelf pest. Misschien heeft u zelf vragen over de opvoeding of bevindt u zich […]


MOOR fysiotherapie

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/moor-fysiotherapie/‎

Wanneer uw kind bij MOOR kids kinderfysiotherapie is aangemeld, kunt u het volgende verwachten: Het kind staat centraal De hulpvraag staat centraal Gedegen onderzoek naar de motoriek en analyse van het eventuele motorisch probleem (zowel groot- als kleinmotorisch). Hierbij wordt naar de kwantiteit (wat kan het kind?) en naar de kwaliteit (hoe doet het kind […]


GGD IJsselland

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/ggd-ijsselland/‎

Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest. De doktersassistente van de GGD ziet uw kind in de basisschoolperiode twee keer: in groep 2 en in groep 7. Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige spreekuur op Het Festival. Het spreekuur Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de school. U […]


Stadskids

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/stadskids/‎

Spelen, dansen, kunst maken, op avontuur gaan of lekkere dingen bakken? In Zwolle is een heleboel te doen voor kinderen. Stadskids.nl is het platform waarop Zwolse organisatoren van kinderactiviteiten hun aanbod bekend kunnen maken. De activiteiten variëren van sport tot creatief en van taal tot natuur. Alle activiteiten dragen bij aan opvoeden, opgroeien en ontwikkelen […]


Connect Logopedie

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/connect-logopedie/‎

De verbinding tussen u en anderen bestaat in de basis door goede communicatie. Als u en/of uw naasten behoefte hebben aan goede logopedische zorg, dan willen onze logopedisten u daar graag bij helpen. Connect-logopedie is wekelijks op school aanwezig. Lees meer…


Intraverte

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/intraverte/‎

Intraverte verzorgt begeleiding en training voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. De werkwijze van Intraverte helpt kinderen bij het oplossen van problemen door te kijken naar de kwaliteiten van het kind. De natuurlijke ontwikkeling van het kind krijgt hierdoor de ruimte. De omgeving die het kind nodig heeft om te ontwikkelen, speelt […]


Thorbecke Scholengemeenschap

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/thorbecke-scholengemeenschap/‎

In projecten die vier weken duren maken kinderen vanaf groep 6 kennis met de vakken Technasium en Moderne Media. De lessen worden gegeven door docenten van de TSG. In het op Het Festival ingerichte “TSG Lab” gaan kinderen een uur per week aan de slag. Belangrijke pijlers onder deze samenwerking zijn talentontwikkeling en stimulering van de bѐtavakken […]


De Stadkamer

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/de-muzerie/‎

In Stadkamer komen werelden van informatie, taal, kunst en cultuur op een spannende manier samen. Bij Stadkamer hoeft niets, maar kan van alles. Stadkamer is een organisatie die in 2015 is ontstaan uit Bibliotheek Zwolle, kunstencentrum Muzerie en Kunst&Zo. In Stadkamer staan verleiden, verbinden en vernieuwen centraal. Wij zijn de plek in Zwolle waar je […]


Sportservice Zwolle

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/sportservice-zwolle/‎

Sportservice Zwolle verzorgt, samen met de vakleerkracht bewegingsonderwijs, het bewegingsonderwijs binnen onze school. Beide tekenen daarnaast samen voor een breed aanbod op sportgebied binnen het programma van de verlengde schooldag. Het schoolse en het naschoolse aanbod sluiten zodanig op elkaar aan, dat kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen. Het […]


Doomijn

  • http://www.hetfestivalzwolle.nl/partner/doomijn/‎

Kinderopvang: dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzaal, voorschoolse en naschoolse opvang. Bezoek de website van Doomijn: https://www.doomijn.nl/het-festival